6 die at nursing home as Irma’s aftermath brings new hazards

6 die at nursing home as Irma’s aftermath brings new hazards

HOLLYWOOD, Fla. (AP) — Six patients at a sweltering Hollywood nursing home died in Hurricane Irma’s aftermath, authorities said Wednesday, as people confronted a multitude of new hazards in the storm’s wake, including tree-clearing accidents and lethal fumes from generators.
Source: AP

About author

You might also like

Rank math plugin seo tốt nhất cho WordPress

Ngày nay, SEO đã trở thành một phần bắt buộc cho các trang web. Có khá nhiều plugin WordPress hỗ trợ điều này. Phổ biến nhất

Cách đặt lại mật khẩu trên Windows 7

Cách đặt lại mật khẩu trên Windows 7 Hầu hết mọi người được sử dụng để đặt mật khẩu đăng nhập trên màn hình hoặc khởi động để ngăn máy

1 dead after jet blows an engine; woman nearly sucked out

[unable to retrieve full-text content]PHILADELPHIA (AP) — A Southwest Airlines jet blew an engine at 32,000 feet and got hit by shrapnel that smashed a window, setting off a desperate