You might also like

Mục tiêu nghề nghiệp là gì?

Hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp là gì? Sau thông tin liên lạc, phần đầu tiên đưa vào một bản lý lịch có hiệu quả là mục tiêu nghề

Tax package would lower top tax rate for wealthy Americans

[unable to retrieve full-text content]WASHINGTON (AP) — Congressional Republicans on Tuesday rushed toward a deal on a massive tax package that would reduce the top tax rate for wealthy Americans

Europe leaders answer anger over Irma response in Caribbean

MARIGOT, St. Martin (AP) — Wrapping up a sweeping visit to the destroyed island of St. Martin, France’s president responded to anger that his government didn’t do enough to handle