Few states let courts take guns from people deemed a threat

Few states let courts take guns from people deemed a threat

[unable to retrieve full-text content]SACRAMENTO, Calif. (AP) — The warnings around Nikolas Cruz seemed to flash like neon signs: expelled from school, fighting with classmates, a fascination with weapons and hurting animals, disturbing images and comments posted to social media, previous mental health treatment.
Source: AP

About author

You might also like

Cleveland Indians dropping Chief Wahoo logo from uniforms

[unable to retrieve full-text content]CLEVELAND (AP) — The Cleveland Indians are dropping the Chief Wahoo logo from their uniforms next year after decades of protests and complaints that the grinning,

Đài Loan có phải là một phần của Trung Quốc không?

Đài Loan có phải là một phần của Trung Quốc không? Hiện nay, quốc gia “Trung Quốc” được đại diện bởi hai cơ quan riêng biệt: Cộng hòa Trung Quốc

Top 5 Cách Tắt Update Win 10 Vĩnh Viễn Cho Những Bạn Không Chuyên

Tắt Update Win 10: Có nên tắt tính năng Update Windows hay không? Những lợi ích khi Update Windows thường xuyên Máy tính của bạn sẽ luôn nhận được bản