Bridge collapse puts spotlight on rapid building technique

Bridge collapse puts spotlight on rapid building technique

[unable to retrieve full-text content]As the 950-ton concrete bridge section was swung into place over a highway last weekend, Florida International University officials were beaming with pride.
Source: AP

About author

You might also like

Ex-hostages back in Canada after harrowing raid to free them

SMITHS FALLS, Ontario (AP) — A couple held hostage for five years by a Taliban-linked extremist network in Afghanistan was safely back in Canada on Saturday after what the husband

Gửi 100 Email Marketing siêu tiết kiệm với Google Sheet

Google Script là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để tự động hóa các công cụ để tăng hiệu quả làm việc khác của Google

Cách đặt lại mật khẩu trên Windows 7

Cách đặt lại mật khẩu trên Windows 7 Hầu hết mọi người được sử dụng để đặt mật khẩu đăng nhập trên màn hình hoặc khởi động để ngăn máy