AP source: Ex-FBI No. 2 official wrote memo on Comey firing

AP source: Ex-FBI No. 2 official wrote memo on Comey firing

[unable to retrieve full-text content]WASHINGTON (AP) — Former FBI Deputy Director Andrew McCabe drafted a memo on circumstances leading up to the firing of his onetime boss, James Comey, a person familiar with the situation said Wednesday night.
Source: AP

About author

You might also like

http://web.archive.org/web/http://thuthuatit.net/ban-co-nen-xoa-facebook-8-uu-va-nhuoc-diem-i1874.html

http://web.archive.org/web/http://thuthuatit.net/ban-co-nen-xoa-facebook-8-uu-va-nhuoc-diem-i1874.html Source: AP

Cách Thêm Thư mục Mạng vào Chỉ mục Tìm kiếm của Windows

Cách Thêm Thư mục Mạng vào Chỉ mục Tìm kiếm của Windows Trong Windows 10, chức năng tìm kiếm mặc định sẽ lập chỉ mục lịch sử Internet Explorer của

Kỹ Năng IT – công nghệ thông tin

So sánh bộ vi xử lý CPU – Intel Core i9 so với i7 so với i5 so với i3 Mặc dù họ đã ra ngoài hơn một thập kỷ