Hawaii volcano erupts anew, sends huge ash plume into sky

Hawaii volcano erupts anew, sends huge ash plume into sky

[unable to retrieve full-text content]HONOLULU (AP) — Hawaii’s Kilauea volcano erupted anew before dawn Thursday, shooting a steely gray plume of ash from its summit about 30,000 feet (9,100 meters) into the sky that began raining down on a nearby town.
Source: AP

About author

You might also like

Only a few of Guatemala volcano's dead have been identified

[unable to retrieve full-text content]EL RODEO, Guatemala (AP) — People of the villages skirting Guatemala’s Volcano of Fire began mourning the few dead who could be identified after an eruption

Hướng dẫn xóa hàng loạt ảnh và video từ iPhone Camera Roll

Hướng dẫn xóa hàng loạt ảnh và video từ iPhone Camera Roll Chúng tôi có sáu phiên bản vào iOS và vẫn không có cách nào để xóa tất cả

Hướng dẫn xóa cookie trang web bằng Chrome

Hướng dẫn xóa cookie trang web bằng Chrome Tôi là một sinh vật của thói quen và mỗi thứ tư tôi đi đến trang web của siêu thị địa phương