Kỹ Năng IT – công nghệ thông tin

Kỹ Năng IT – công nghệ thông tin

So sánh bộ vi xử lý CPU – Intel Core i9 so với i7 so với i5 so với i3

Mặc dù họ đã ra ngoài hơn một thập kỷ nay, các bộ vi xử lý Core, Core i7, Core i5 và Core i3 của Intel vẫn còn khá trẻ. Ở đây, chúng tôi sẽ xem xét các bộ vi xử lý, giải thích các công nghệ đằng sau chúng, xem triết lý của Intel và giúp bạn quyết định bộ xử lý nào cần mua.

Originally posted 2022-10-16 17:43:46.


Source: AP

About author

You might also like

Report: Barton said he'd go to Capitol Police over photo

DALLAS (AP) — U.S. Rep. Joe Barton told a woman that he would complain to U.S. Capitol Police if sexually explicit photographs of him and other material from their relationship

North Korea says US ruining mood of detente ahead of summit

[unable to retrieve full-text content]PYONGYANG, North Korea (AP) — With just weeks to go before President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un are expected to hold their

Đồng bộ hóa bất kỳ thư mục Windows nào với Google Drive, OneDrive và Dropbox

Đồng bộ hóa bất kỳ thư mục Windows nào với Google Drive, OneDrive và Dropbox Tính đến hôm nay, tôi có một tài khoản lưu trữ đám mây trên Amazon Drive,